Amplio_logo_1000x400

Superkrachten waarvan je niet wist dat je ze had (deel 1)

By Jasper de Taeye on 13 december 2019

Wat zijn de 6 Machten en hoe kunnen ze je helpen?

In deze wereld hebben wij toegang tot een rijk van wijsheid. Op basis van dit rijk van wijsheid kunnen wij onze paradigma's in het leven bouwen. Maar wat is een paradigma? De definitie van een paradigma is: een kader met ongeschreven regels dat richting geeft aan handelingen. Het is je standaard instinctieve benadering van situaties. Paradigma's kunnen persoonlijk of maatschappelijk zijn. Een voorbeeld van een maatschappelijk paradigma is hoe je je bedrijf moet laten groeien.
paradigm_shift

Paradigma's zijn niet in steen gebeiteld en kunnen veranderen. Een paradigmaverschuiving doet zich voor wanneer een paradigma zijn invloed verliest en een ander het overneemt. Zo vond er een grote maatschappelijke paradigmaverschuiving plaats toen het internet aan populariteit won. De paradigma's van mensen over de groei van hun bedrijf veranderden aanzienlijk.

Een voorbeeld van een persoonlijk paradigma zou zijn hoe je omgaat met bepaalde uitdagingen in het leven. In deze post wil ik verschillende concepten delen die persoonlijke paradigmaverschuivingen teweeg kunnen brengen. De 6 concepten zijn super krachtige coping mechanismen en moeten gekoesterd en omarmd worden, omdat ze je kunnen helpen je angsten effectief te overwinnen.

De kracht van het nu

Allereerst, De kracht van het nu. Dit moment, nu, is het enige moment dat telt. Je zult nooit in staat zijn om enige tastbare bevrediging te halen uit het verleden of de toekomst. Elke minuut die je spendeert aan zorgen maken over de toekomst of spijt hebben van het verleden is een minuut die verloren gaat. Het enige wat je hebt is het huidige moment.

Het is beangstigend te weten dat de meeste mensen elke dag wakker worden en een constante stroom van negatieve gedachten hebben tot ze naar bed gaan. Het trieste is dat de meeste van deze gedachten niet zullen uitkomen of er niet eens echt toe doen. Je geest is zo'n krachtig instrument en Eckhart Tolle gelooft dat je het moet beheersen. Waarom moeten we ons zo dringend bewust worden van het huidige moment en onze gedachten beheersen? Omdat als we dat niet doen, het ons fysiek kan doden. Volgens de American Psychological Association is chronische stress een van de zes belangrijkste doodsoorzaken.

In de afgelopen jaren heeft de kracht van het nu aan populariteit gewonnen bij de massa. Spirituele leiders zoals Eckhart Tolle, de auteur van "The Power of Now", hebben bijgedragen aan de stijgende trend van het waarderen van het huidige moment. Als samenleving zijn we voorgespiegeld dat we ons vastklampen aan het verleden. De psycholoog Sigmund Freud benadrukte dat de oorzaak van elk probleem in ons leven het verleden is en dat we het moeten ontrafelen en ons ermee verzoenen, zodat we nu gelukkig en evenwichtig kunnen leven.


Niet in het heden leven veroorzaakt stress. Er zijn twee obstakels waarmee we worden geconfronteerd om volledig in het heden te leven: het verleden en de toekomst. Deze obstakels zijn de veroorzakers van stress.

time_clock

2 Obstakels: Het verleden en de toekomst

Ten eerste, veel mensen verliezen zichzelf in het verleden. Ik ben gewoon niet goed genoeg omdat hij kritiek had op mijn werk. Ik ga vroeg sterven omdat ik 5 jaar gerookt heb in mijn twintiger jaren. Dat meisje keek me eens gemeen aan dus ik ga haar terugpakken. Ik werd op de middelbare school altijd als laatste gekozen tijdens turnen, ik zal wel vreselijk zijn in sport dus ik doe gewoon geen sport meer. Het verleden is gebeurd. Het heeft echt geen zin om iets dat er niet meer is nu negatief op je te laten werken.

Een tweede blik op de toekomst kan leiden tot hoop, maar vaker tot stress. Mensen kunnen voor zichzelf ambitieuze doelen stellen, zoals hoeveel ze willen verdienen, hoeveel gewicht ze willen verliezen, hoeveel kinderen ze willen krijgen, enz. Naast hun eigen doelen stellen andere mensen vaak ook verwachtingen aan hen. Zal aan al deze doelen en verwachtingen worden voldaan? Hoogstwaarschijnlijk niet... 

Er zijn zoveel factoren die de toekomstige resultaten kunnen bepalen en daarom is proberen de toekomst te voorspellen een illusie. Mensen raken gestrest als ze hun eigen of andermans verwachtingen van de toekomst zien wegglijden. Je vastklampen aan een toekomstige toestand is giftig. Het zal je blijven teleurstellen en kan leiden tot wanhoop.

Hoe te profiteren van de kracht van het nu

Als je erin slaagt om volledig in het heden te leven, zul je het leven voorbij de stressveroorzakende toekomst en gebeurtenissen uit het verleden brengen. Ik heb de volgende lessen geleerd uit het boek van Eckhart Tolle:
information_bullet_points
  1. Alles wat het leven is, is een serie van huidige momenten - Alles wat je voelt en ervaart vindt plaats in het heden. Als je erover nadenkt, is het verleden niets meer dan alle huidige momenten die voorbij zijn gegaan, en de toekomst is slechts een verzameling van huidige momenten die wachten om aan te komen.
  2. Alle pijn die je voelt komt voort uit verzet tegen de dingen die je niet kunt veranderen. Pijn is niets meer dan het resultaat van je verzet tegen alle dingen die je niet kunt veranderen. Wij hebben de neiging om steeds aan de toekomst en het verleden te denken, maar wij kunnen alleen in het heden leven en hebben dus geen middelen om ongelukkige gebeurtenissen in de twee andere dimensies te veranderen. 
  3. Je kunt jezelf bevrijden van pijn door voortdurend je geest te observeren en je gedachten niet te veroordelen. - Gedachten zijn slechts gedachten. Ze zijn niet de werkelijkheid. Door je geest te observeren in plaats van elke gedachte te aanbidden, zul je tot het besef komen dat jij de controle hebt. Jij beslist met welke gedachte je je wilt bezighouden en dus hoe je je wilt voelen.

De kracht van kwetsbaarheid

Dit is mijn favoriete paradigma-verschuivende concept: De kracht van kwetsbaarheid. De koningin van de kwetsbaarheid, Brené Brown, zegt dat kwetsbaarheid de geboorteplaats is van liefde, saamhorigheid, vreugde, moed, empathie en creativiteit. Het is de bron van hoop, empathie, verantwoordelijkheid en creativiteit. Kortom, als we meer doel en betekenis in ons leven willen hebben, dan is kwetsbaarheid de weg die we moeten nemen.

heart_icon_cut_out

Kwetsbaarheid: De Slechte

Kwetsbaarheid komt in onze samenleving vaak naar voren als een begrip met een negatieve connotatie. De meeste mensen denken aan zwakte als ze aan kwetsbaarheid denken. Ik, en met mij een gemeenschap van anderen, geloof echter dat kwetsbaarheid een kernkracht is en een van je sterkste kanten. Ik geloof zelfs dat meesterschap in het tonen van kwetsbaarheid zal resulteren in een evenwichtig en gelukkig leven.
In het leven hunkeren wij mensen van nature naar acceptatie. Dat is gewoon iets wat we van jongs af aan ontwikkeld hebben. 

Als we als baby aandacht wilden, begonnen we te huilen en kregen we die aandacht. We wilden altijd iedereen behagen zodat ze ons aardig zouden vinden. Waarom? We waren sterk afhankelijk van hun zorg. Als kind kun je niet voor jezelf zorgen. Om die reden deden we alles wat we konden doen om de acceptatie van de mensen om ons heen te krijgen. Het komt voort uit ons overlevingsinstinct. Als we dat niet deden, raakten we geïsoleerd en werden we kwetsbaar. Kwetsbaar zijn is een nachtmerrie op een jonge en hulpeloze leeftijd.

We herhalen gedrag dat we op jonge leeftijd hebben geleerd

Op latere leeftijd vertonen we nog steeds hetzelfde gedrag. Blootgesteld worden aan harde of onsympathieke kritiek leidt vaak tot ernstige vernedering en schaamte. Wij worden geagiteerd, angstig en paniekerig als wij niet door onze omgeving worden geaccepteerd of als de acceptatie door onze omgeving in gevaar is. Dit resulteert in een voortdurende stroom van gedachten gedurende de dag over hoe andere mensen ons zien en wat zij van ons denken. Waarom denk je dat we allemaal zo veel tijd besteden aan het creëren van de meest geweldige Instagram verhalen en Facebook posts? We hunkeren allemaal naar liefde en acceptatie. 

Toch heeft iedereen een reeks gewoonten en onvolmaaktheden die door bepaalde individuen als "uncool" kunnen worden beschouwd. Helaas zijn we allemaal bang om niet geaccepteerd te worden vanwege deze imperfecties. We proberen dwangmatig onze onhandigheid, ijdelheid en imperfectie te verbergen, en doen wat we kunnen om er "normaal" uit te zien en te bestaan volgens de maatschappelijke conventies, om iedereen om ons heen te behagen. Dit is de vermeende keerzijde van kwetsbaarheid.

Kwetsbaarheid: Het Goede

Kwetsbaarheid heeft ook een groot voordeel. Het is zo'n krachtig middel om verbinding en respect te krijgen. Telkens als mijn partner of vrienden zich kwetsbaar opstellen, voel ik dat onze relatie wordt versterkt.

Het is zo krachtig om met anderen te delen dat je soms bang bent, dat je domme dingen hebt gedaan, dat je slechte dingen hebt gedaan en dat je gewoonweg niet overal het antwoord op weet. Deze openbaringen maken ons verbonden met anderen. Het vermenselijkt ons in hun ogen en zij zijn in staat om ons te relateren. Ze beseffen dat hun eigen kwetsbaarheden weerklank vinden in het leven van anderen en dat ze zich daardoor minder alleen voelen. In plaats van relaties te baseren op bewondering en een dwangmatige behoefte om indruk op elkaar te maken, kun je proberen veel sterkere relaties op te bouwen door kwetsbaarheid te tonen. Het creëert een omgeving van vertrouwen waarin je in staat bent om je ware zelf te laten zien, vandaar een omgeving waarin je kunt groeien naar je volledige potentieel.

Kwetsbaarheid is een geweldig middel om sociale connecties op te bouwen

spread_love_vulnerability

Kwetsbaarheid tonen schept een basis van onderlinge verbondenheid. We zijn allemaal leden van het menselijk ras en we hebben allemaal onze twijfels, zorgen, grieven en bagage. Geen enkel lid van het menselijk ras is perfect. We hebben allemaal onvolkomenheden. Door je kwetsbaar op te stellen laat je de mensen weten: ik ben een lid van het menselijk ras en ik ben er trots op. Je zult merken dat mensen bijna als bij toverslag hun verdediging laten zakken en hun kwetsbaarheden gaan delen. Dit proces versterkt de relatie en wederzijds vertrouwen kan worden opgebouwd. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen die worstelen met dezelfde dingen in het leven.

Niemand is perfect, we zijn allemaal onvolmaakt en hebben onze gebreken. Ondanks het feit dat het tonen van kwetsbaarheid onvermijdelijk je relaties zal verbeteren, vereist het tonen ervan veel moed. We zijn gewoon in de jeugd gescript om onze onvolmaakte zelf te vermommen en te verbergen en te verschijnen als de perfecte persoon in de ogen van de samenleving. Het is een contra-intuïtief proces dat je moet doormaken om kwetsbaarheid te tonen. Je beperkende gedachten belemmeren je om je kwetsbaar op te stellen, maar als je in staat bent om die hindernis te overwinnen, zal er een nieuwe wereld van sterke en duurzame relaties voor je opengaan.

De kracht van het falen

Ik zeg vaak tegen mijn vriendin "falen is de poort naar groei". Tegenwoordig hoef ik alleen nog maar de eerste woorden uit te spreken en zij maakt de zin af. Ik ben overtuigd van de kracht van falen. Falen is tegenwoordig zo'n taboe en we houden het liever verborgen.

In principe zal elke succesvolle persoon in het leven, een persoon die vreugde en vervulling heeft gevonden en zijn leven bovengemiddeld heeft beoordeeld, je aanraden om snel en hard te falen. Hoe meer je faalt, hoe gelukkiger je bent.

U bent waarschijnlijk bekend met JK Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-reeks. Ze bekent dat ze op epische schaal faalde de eerste zeven jaar na het verlaten van de universiteit. In die jaren na haar afstuderen - implodeerde haar huwelijk, werd ze werkloos, een alleenstaande ouder en arm, heel arm. Haar ouders en vooral zijzelf geloofden dat ze een grote mislukking was. Ze was een grote mislukking, maar ze leerde van elk mislukt moment in die periode. Ze legde verder uit dat het de onbelangrijkheden wegnam en haar liet focussen op wat echt belangrijk voor haar was - schrijven. Falen zette haar volledig uit haar comfortzone in de richting van het pad dat het leven voor haar had uitgestippeld.

Veel mensen die ik ken, hebben geweldige ideeën die ze graag zouden nastreven, maar vaak houden ze zich in vanwege het comfort van een goed salaris en een "veilige" baan. Uiteindelijk kiezen ze ervoor om het najagen van hun dromen op te offeren in ruil voor wat comfort in het leven. Door een mislukking kwam JK Rowling in een positie waarin ze geen keus had. Ze had een moeilijke start, maar wist toch recordhoogten te bereiken.

Succes is niet definitief, mislukking is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt.

- Winston Churchill

Kom uit je comfort zone!

Falen is een van de krachtigste leermiddelen van de mensheid. Denk eens even na. Elke doorbraak en groeispurt die je in je leven hebt gehad, had één oorsprong en dat is buiten je comfortzone treden. Als je iets nieuws doet - een nieuwe baan, verhuizen, een relatie beginnen enz. - begin je vaak met falen. Je voelt je er waarschijnlijk ongemakkelijk bij en je voelt je niet op je gemak met dit nieuwe ding. Maar uiteindelijk kan dit nieuwe ding uitgroeien tot je belangrijkste kracht in het leven. Falen leidt de weg naar je grootste prestaties. Buiten je comfortzone gaan is als olie op het vuur gooien van persoonlijke groei. We willen pijn, verlies en andere negativiteit vermijden. Maar dat is juist de vruchtbare bodem om naar een volgend niveau in het leven te groeien. Je kunt geen ongekende groei in je leven bewerkstelligen zonder te falen.

Falen als een reflectie van je ware zelf

Telkens wanneer u faalt, wordt u een spiegel voorgehouden. Je kunt en moet naar jezelf kijken, naar je vroegere pogingen en naar wat beter had gekund - binnen je invloedssfeer - met als resultaat dat je in de toekomst minder kans hebt om te falen. Als u eenmaal hebt gefaald, kunt u erover nadenken en uw inspanningen - werken aan dat nieuwe bedrijf, een nieuwe vriendschap opbouwen of afvallen - in de juiste richting sturen. Een mislukking kan worden beschouwd als een waarschuwing die u wakker schudt en u in staat stelt de juiste weg voorwaarts te kiezen.

Maar ja - je hebt gelijk - falen is niet alleen maar zonneschijn en regenbogen. Elke keer dat je faalt, word je overladen met angsten, zelftwijfel, zelfkritiek en beperkende gedachten. Is dit het juiste pad dat ik neem? Ben ik wel goed genoeg? Heb ik wel genoeg onderzoek gedaan? Ben ik gewoon een persoon die dit soort doelen niet kan bereiken? Falen geeft je feedback voor verbetering, maar om van die feedback te profiteren moet je je innerlijke duivels overwinnen.

Gebruik jij deze krachten om je angsten te overwinnen? Vertel het ons in de comments!

Kijk hier. Deel 2die de Krachten van Vragen, Grenzen, en Zelf-Coaching behandelt.

Boek uw gratis coachingsessie van 30 minuten om uw eigen superkrachten te ontdekken!

Meld je nu aan
Article written by Jasper de Taeye

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden. Door verder te surfen op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies.

cropped-Amplio-Logo-400x200-1-1.png
crossarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram