Amplio_logo_1000x400

Het hebben van een coach is noodzakelijk voor leiders

By Jasper de Taeye on 11 april 2022
In de loop van de laatste paar jaar heeft coaching aan populariteit gewonnen. Sla een krant open of surf op het web en je vindt ziljoenen artikelen over de belangrijkste vaardigheid van een goede leider; coaching. Naast het behalen van bedrijfsresultaten, het managen van stakeholders, en het omgaan met interne politiek, moeten leiders ook goede coaches zijn voor hun rapporten. Bij Amplio Coaching geloven we dat de focus van coaching is afgedreven van de leiders zelf. En om leiders in staat te stellen goede coaches te zijn voor hun rapporten, moeten zij zelf ook een goede coach zijn. Lees in dit artikel over het belang van coaching voor leiders, een voorbeeld uit de praktijk en de Amplio Coaching methode voor het coachen van leiders (in de volksmond ook wel executive coaching genoemd). Maar eerst, wat beschouwen wij als coaching voor leiders? Wat is onze definitie van executive coaching?
"Wij beschouwen executive coaching als een partnerschap tussen een coach en een leider om de leider te helpen perspectief te krijgen, door de gedragsstatus quo van de leider uit te dagen en zijn creativiteit te stimuleren, met als doel zijn professioneel en leiderschapspotentieel te versterken".
undraw_Revenue_re_2bmg

Leiders moeten gecoacht worden

Je hebt misschien de veelgebruikte uitdrukking gehoord: "je wordt als leider geboren of je bent helemaal geen leider". Wij zijn het hier niet mee eens. Natuurlijk zijn er mensen die een meer natuurlijke aanleg hebben voor bepaalde leiderschapskwaliteiten. Maar op lange termijn kan iedereen groeien tot een groot leider. De vraag is niet of je een leider bent, maar: wil je een leider zijn? Leider zijn brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee en, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het geen glamoureus en zegevierend bestaan. Goede leiders hebben een subset van vaardigheden waarin ze uitblinken. En je wordt niet geboren met deze vaardigheden, maar gelukkig kun je ze wel ontwikkelen. Executive coaching kan leiders helpen:

1. Vergroot het zelfbewustzijn

Door de juiste executive vragen te stellen, kan een leider zijn zelfbewustzijn vergroten met een coach. Zonder het juiste niveau van zelfbewustzijn zou een leider hardnekkig één spoor blijven volgen. Als gevolg van een verhoogd zelfbewustzijn, worden leiders meer afgeronde personen die kunnen anticiperen op een schaal van verschillende zakelijke scenario's.

2. Verbetering van de zelfregulering

Door samen met een coach zijn emoties te ontrafelen en te begrijpen, kan een leider zijn zelfregulering een boost geven. Zonder het juiste niveau van zelfregulatie zal een leider moeite hebben om zijn emoties en gedrag onder controle te houden in de grote hoeveelheid nieuwe situaties waarin hij zich zal bevinden. Het verhogen van zelfregulatie resulteert erin dat leiders beter in staat zijn om hun gedrag en emoties af te stemmen op de situatie, waardoor het bereiken van doelen en prestaties wordt gestimuleerd.

3. Word een empathisch leider

undraw_Connecting_Teams_re_hno7
Door te reflecteren en hun gedrag dienovereenkomstig te verfijnen, kunnen leiders hun empathische vaardigheden verbeteren. Zonder het juiste niveau van empathie, zal een leider moeite hebben om contact te maken en vertrouwen te winnen met zijn team. Sommige mensen hebben een natuurlijke aanleg om empathisch te zijn, terwijl anderen meer bewust empathie in hun leven moeten toepassen. Je kunt empathie verbeteren met de juiste begeleiding en door jezelf volledig te accepteren. Rene Schuster, voormalig CEO van Telefonica Duitsland, verwoordt de relevantie van empathie in het bedrijfsleven als volgt: "Empathie is geen zachte koesterende waarde, maar een harde commerciële tool die elk bedrijf nodig heeft als onderdeel van zijn DNA."

4. Sociale vaardigheden verbeteren

Door de waarden en drijfveren van een leider te bespreken, zal de leider zichzelf beter begrijpen. Dit zal hen in staat stellen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Zonder het juiste niveau van sociale vaardigheden, kunt u niet de juiste omgeving creëren voor uw team om optimaal te presteren. Sociale vaardigheden vormen het weefsel van een succesvolle werkcultuur. Leiders en teams met een hoge emotionele intelligentie zijn in staat om in elke situatie een win-win situatie te vinden. Deze teams werken goed samen en zullen de gestelde doelen bereiken.
Coaching is van het grootste belang voor de ontwikkeling en dus het persoonlijke en professionele succes van leiders. Hoe verwacht je dat een atleet zich verbetert? Door hen voortdurend feedback te geven. Hetzelfde geldt voor leiders: hoe verwacht je dat ze zich verbeteren? Door een omgeving van vertrouwen te creëren waarin constructieve feedback kan worden gedeeld en besproken, zodat de leider dienovereenkomstig kan groeien.

Judith en John hadden nooit de leiders kunnen worden die ze zijn zonder gecoacht te worden

Theorie kan soms abstract zijn. Daarom geef ik liever een aantal praktijkvoorbeelden, zodat u kunt begrijpen hoe Amplio Coaching leiders heeft ondersteund in hun ontwikkeling en hen in staat heeft gesteld hun leiderschapspotentieel aan te boren. De voorbeelden zijn om privacy redenen geanonimiseerd.

Judith

Ontmoet Judith. Judith is gepromoveerd tot programma manager en heeft 8 jaar werkervaring. Ze is 2 jaar operationeel actief geweest bij haar bedrijf voordat ze werd gepromoveerd tot leidinggevende van een team van 4 personen, die resultaten moesten leveren met betrekking tot het innovatieprogramma dat bij haar bedrijf loopt. Al snel merkte ze dat haar rol als programmamanager niet zo soepel verliep als ze had verwacht. Ze merkte dat ze moeite had om het team op één lijn te krijgen en hen te beïnvloeden in de richting van de gewenste resultaten waarop ze werd afgerekend.

Samen met een coach van Amplio Coaching werkte ze aan haar interpersoonlijke relaties binnen het team, waarbij ze zich concentreerde op luisteren en het tonen van empathie. De aanname waarmee we werkten was dat dit haar beïnvloedingskracht zou vergroten. Door sommige van haar interacties te analyseren en door bewust om feedback te vragen, slaagde ze erin haar zelfbewustzijn te vergroten. Dit was de eerste stap voor haar om te werken aan haar luister- en empathievaardigheden.

Na een half jaar van tweewekelijkse coaching, slaagde Judith erin om zich beter te verbinden met haar team. Ze kon beter begrijpen wat hun behoeften waren en had zelfs het gevoel vertrouwen te kunnen kweken in interpersoonlijke relaties. Doordat zij zich beter kon verhouden tot de behoeften en ambities van haar team, voelde zij zich zekerder in haar rol, waardoor zij het gedrag van haar team beter kon beïnvloeden. Het dienovereenkomstig delegeren en aansturen van haar team werd mogelijk gemaakt door zelfreflectie en door het vergroten van haar zelfbewustzijn.
undraw_Result_re_uj08

John

undraw_switches_1js3
Ontmoet John. John is een sales manager bij een scale-up. Hij was een van de eerste verkopers op de grond en werd kort daarna gepromoveerd tot teamleider. Terwijl het bedrijf groeide, werd hij als verkoopmedewerker met de meeste anciënniteit en gesteund door hard werken, opnieuw gepromoveerd tot de rol van VP of sales. Als VP of sales heeft hij de verantwoordelijkheid om regio-overschrijdende verkoopteams aan te sturen. Hij heeft vier rapporteurs uit drie verschillende continenten. Zijn baan gaat gepaard met veel onzekerheid en ambiguïteit, nog versterkt door de verschillende operationele regio's. John is zowel verkoper als verkoopmanager geweest en heeft moeite met delegeren en het geven van bevoegdheden aan zijn team. Momenteel heeft John de neiging om overal bij betrokken te zijn en probeert hij elk detail positief te beïnvloeden. Hij komt er al snel achter dat dit onhanteerbaar is in zijn huidige rol. Hij heeft de dringende behoefte om nieuwe beslissingsvaardigheden te ontwikkelen die passen bij zijn huidige rol en verantwoordelijkheden.

Samen met een Amplio coach werkte hij aan loslaten, het omarmen van de onzekerheid en het in staat stellen van zijn regio-overschrijdende teams om goed te presteren. We deden dit door zijn persoon in relatie tot het team te belichten en te begrijpen. Hoe wil hij dat zijn team hem ziet? Wie wil hij dat de leden van zijn team zijn? Nadat we begrepen hadden wie hij voor zijn team wilde zijn, richtten we ons op het ontwikkelen van de gebieden die hij dwangmatig neigde te controleren. Dit was omdat hij moeite had met de onvermijdelijke onzekerheid die deel uitmaakt van bepaalde gebieden van zijn werk. Door middel van een diepgaand gesprek brachten we de onzekerheden aan het licht waarmee hij moeite had om te gaan. Door zichzelf beter te begrijpen in relatie tot die onzekerheden, begreep hij zijn onproductieve coping strategieën beter.

Na een intensief coachingstraject van drie maanden kon John zichzelf betrappen op zijn onproductieve copingstrategieën. Hij was in staat om meer te delegeren en zijn vier teams dienovereenkomstig te responsabiliseren. Terwijl de tijd evolueerde, slaagde hij erin om de verantwoordelijkheden van zijn nieuwe job beter te omarmen. Nu functioneren John's teams goed terwijl hij de lange termijn doelen voor zijn organisatie commercieel voor ogen houdt. Hij heeft geen tweewekelijkse coaching meer. Wel hebben we elk kwartaal een check-in waarin we zijn leiderschapsvaardigheden herijken en verfijnen.

Het Amplio Executive Coaching Model dat leiders klaarstoomt voor succes

Wat maakt dat leiders willen investeren in coaching? Ze willen bepaalde resultaten bereiken en willen dit proces versnellen door coaching. Bij Amplio Coaching geloven we niet dat het bereiken van die bepaalde resultaten volledig binnen uw invloedssfeer ligt. Toch kunt u de uitkomst aanzienlijk beïnvloeden door de weg naar uw doel constructief te benaderen. Hoe het ook zij, het is van essentieel belang om eerst de leiderschapswaarde van een persoon binnen een organisatie te begrijpen. Zodra u dit begrijpt, zult u in staat zijn om te begrijpen waar uw hiaten liggen en wat u moet doen om te streven naar het beoogde resultaat.
Om leiders snel en accuraat naar hun doelen te laten streven, gebruiken wij het Miller leiderschapskader. Een vraag die gesteld kan worden is of we een raamwerk nodig hebben. Waarom niet gewoon samen praten, denken en plannen? Een kader is niet nodig, maar is nuttig om iemands gedachten te ordenen, om belangrijke vragen en kwesties te kaderen. Wij geloven dat prestaties niet volledig kunnen worden gecontroleerd, maar wel aanzienlijk kunnen worden beïnvloed door te focussen op de juiste gebieden van het kader. De holistische aanpak van Amplio Coaching helpt leiders om op een soepele en constructieve manier hun leiderschapsdoelen te bereiken.

Het is belangrijk om, alvorens te bekijken hoe de beoogde verwezenlijkingen kunnen worden bereikt, ons eerst te concentreren op de persoon zelf. In onze aanpak, zullen wij ons concentreren op het ontdekken van vijf soorten activa of capaciteiten die waarde creëren voor de persoon en het bedrijf. Elk van deze capaciteiten is een gebied dat kan besproken, geëvalueerd en verbeterd worden. Door te bespreken hoe elk van de kenmerken van toepassing is op het nagestreefde doel, kunnen specifieke dingen worden geïdentificeerd die hij of zij kan doen om de persoonlijke prestatie te verbeteren en daardoor de bedrijfsprestatie te verbeteren. Deze vijf te identificeren en aan te sturen vermogens zijn:

  • Geestelijk Kapitaal
  • Sociaal Kapitaal
  • Menselijk kapitaal
  • Innovatiekapitaal
  • Financieel Kapitaal 
miller_leadership_framework
Miller's raamwerk voor leiderschapscoaching incorporeert het idee van de vijf vormen van kapitaal en het systeem waarbinnen de leidinggevende opereert. Naast het managen van de organisatie, managet de leidinggevende zijn eigen persoonlijke systeem, de mensen en dingen die invloed hebben op hoe hij denkt, voelt en zich gedraagt.
Het is belangrijk te vermelden dat dit model meer kijkt naar het macro-niveau van de ontwikkeling van één individu. Laten we eens kijken naar de grijze buitenlaag van dit model. Alle bedrijven zijn subsystemen van een groot systeem. Dat grotere systeem is de economie van landen en industrieën. Het omvat het sociale systeem dat menselijke hulpbronnen verschaft en markten vorm geeft. Het omvat de steeds veranderende technologische omgeving. Bovendien heeft de politieke omgeving een steeds grotere invloed op het gedrag van leiders. Gezonde individuen en bedrijven erkennen de elementen van de grotere omgeving die zij niet kunnen veranderen en waaraan zij zich moeten aanpassen. Succesvolle leiders erkennen de "echte wereld" waarin zij leven en evalueren die wereld dus voortdurend. Bijgevolg ontwikkelen zij strategieën die passen bij de steeds veranderende wereld om hen heen. Bij Amplio Coaching ondersteunen wij de leider om deze realiteiten te doordenken en hun aanpassingsstrategieën te testen.
Kijkend naar de donkerder blauwe binnencirkels van het model, is er een voortdurende wisselwerking tussen de organisatie en het gedrag van de leiders. Niemand gedraagt zich volledig onafhankelijk van de cultuur. En, het is een primaire functie van leiders om zowel hun interne strategie, de cultuur van de organisatie, als hun externe of marktstrategie te managen. Bij Amplio Coaching hebben we ervaring in het veranderen van organisatiecultuur en het helpen van leiders om na te denken over hoe zij de cultuur kunnen beïnvloeden.
Het leiderschapsteam is het eerste niveau van invloed voor leiders. Een geweldig leiderschapsteam is een indicatie van een geweldig leider en de grootste troef voor een leider. Bij Amplio Executive Coaching wordt gezocht naar input, feedback en "feed-forward", die de leiders kunnen helpen bij het aanpassen van hun eigen gedrag. Feed-forward richt zich niet op hoe een teamlid zich voelt over hoe de leider zich in het verleden heeft gedragen, maar geeft simpelweg aan hoe de leider in de toekomst het beste kan presteren.

In overeenstemming met het CTFAR-modelWij geloven dat door leiders te ondersteunen bij hun interne gedachten en gevoelens, wij hen kunnen ondersteunen bij het nastreven van hun gewenste resultaten. Door middel van oprechte interacties helpen wij leiders om inzicht te krijgen in hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen die kunnen bijdragen aan prestaties of die prestaties juist kunnen belemmeren. Zodra de leider zijn gedachten en gevoelens herkent die zijn prestaties beïnvloeden, kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen om het huidige gedrag te veranderen in de richting van de gewenste resultaten.

undraw_gravitas_d3ep
Amplio's Executive Coaching stelt u in staat om uw leiderschaps nettowaarde grondig te onderzoeken, van waaruit uw leiderschapsdoelen kunnen worden bepaald. Zodra deze leiderschapsdoelen zijn vastgesteld, kan een actiegericht pad worden bepaald, om ernaar te streven in het bredere macrosysteem waarin leiders opereren. Wij geloven dat leiderschapsdoelen kunnen worden bereikt door inzicht in uw gedachten, gevoelens en gedragingen die uiteindelijk uw persoonlijke en daarmee uw bedrijfsprestaties zullen bepalen. De Amplio coach zal met de leider samenwerken als een partner in het creëren van de ideale set van leiderschapskwaliteiten die zal resulteren in verbeterde persoonlijke en organisatorische prestaties.
Article written by Jasper de Taeye

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden. Door verder te surfen op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies.

cropped-Amplio-Logo-400x200-1-1.png
crossarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram